کتاب ، انقلاب قرآنی
قرآن و انقلاب اسلامی

بخش ها:
  • ضرورت مطالعه‌ انقلاب اسلامی
  • مبانی فکری انقلاب اسلامی
  • اهداف انقلاب اسلامی
  • فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی
  • موانع انقلاب اسلامی
  • اهمیت حفظ انقلاب اسلامی

حجم فایل: 4.51 مگابایت
سال تولید: 1397