پوستر ، نشاط معنوی 97
ویژه طرح تابستانی
همراه با برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی
در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه
سال تولید : 1397