نشریه قدر ، 122
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - مرداد1397
بخش ها:
تأثیر خرید جنس ایرانی در اقتصاد مملکت
خوش به حالت یوسف!
فکرش را میکرد!
روی گسل خرافات
خرافات در قرن بیست و یکم
آویز جادویی دارم، غم ندارم
...
نشریه قدر ، 122
سال تولید : 1397
حجم فایل : 19 مگابایت