نشریه قدر ، 127
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - دی 1397

بخش ها:
- نفتی بودن اقتصاد ایران، از توهم تا واقعیت!
- ساعتم را با ساعتت میزان می کنم...
- قرار ما... بهشت
- مثل محمد زرنگ باش
- پرونده ای درباره سن روبرو شدن با مسائل در کودکان
- و...

سال تولید: 1397
حجم فایل: 16.6 مگابایت