نشریه قدر ، 130
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - فروردین و اردیبهشت 1398

بخش ها:
- هشدا! با احتیاط وارد شوید
- لطفا طنابتان ابریشمی باشد
- عید شو!
- زشت است نروم!
- پرونده ای درباره راه های جوان شدن
- و...

سال تولید: 1397
حجم فایل: 19 مگابایت