نشریه قدر ، 132
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - تیر 1398

بخش ها:
- عادات غیر تولیدی
- باک بنزین تقوا
- به کسی نگو!
- خدا را کنارت ببین
- پرونده ای برای اوقاتی که باید خوب بگذرند
- و...

سال تولید: 1398
حجم فایل: 30.8 مگابایت