نشریه قدر، 133
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - مرداد 1398

بخش ها:
- اگر خارج زندگی می کردیم
- کدام کسب و کار، کدام سود؟
- چقدر امنی!
- بچه های محله بغلی
- سید بودن سخت است
- و...

سال تولید: 1398
حجم فایل: 15.4 مگابایت