پارچه نوشت محرم
طرح 1:
پارچه نوشت محرم
لینک دانلود فایل لایه باز(131 مگابایت)
لینک دانلود فایل تک لایه (16 مگابایت)
طرح 2:
پارچه نوشت محرم
لینک دانلود فایل لایه باز(63 مگابایت)
لینک دانلود فایل تک لایه (8 مگابایت)
طرح 3:
پارچه نوشت محرم
لینک دانلود فایل لایه باز(21 مگابایت)
لینک دانلود فایل تک لایه (5 مگابایت)
توجه : متن پایین و بالای  بنردر فایل لایه باز قابل ویرایش می باشد، شما می توانید نام امامزاده، بقاع متبرکه و یا مکان های مذهبی را جایگزین بفرمایید.