نشریه قدر، 134
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - شهریور 1398

بخش ها:
- سنسورها را فعال نگه دارید
- ریسک می کنم...
- یک تشکر خیس!
- خاطره گم شده
- پرونده ای درباره فداکاری و از خود گذشتگی
- و...

سال تولید: 1398
حجم فایل: 14.6 مگابایت