نشریه قدر ، 135
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - مهر 1398

بخش ها:
- حواشی واقعا پررنگ تر از متن!
- خوبی های خدا
- عاشورا حلقه ارتباطی ظهور؛ غدیر و بعثت
- مهارت ارتباط میان فردی
- زنگ هوش
- و...

سال تولید: 1398
حجم فایل: 15.6 مگابایت