0
ویژه نامه ها

موارد عدم لزوم پاک بودن بدن یا لباس نمازگزار


حکم شرعی خرید و فروش وام ازدواج


حکم عمل نکردن به نذر به جهت شیوع کرونا


حکم ارتباط شخص مبتلا به بیماری کرونا با دیگران


حکم تغییر و تبدیل در انجام دادن نذر


حکم استفاده از اموال بیت المال جهت مراسم عزاداری


حکم برهنه شدن در عزاداری


وظیفه ماموم در نماز میت


نجس بودن لباس نمازگزار


باز و بسته کردن آب در بین وضو