0
ویژه نامه ها

شیوع کرونا در تعارض با رحمت و حکمت الهی


تأکید شرع و عقل بر دعا و رعایت توصیه‌های پزشکی هنگام بیماری


کرونا و اثبات حاکمیت حکمت و قدرت الهی


کرونا ثابت کرد که توسل به امامان فایده‌ای ندارد!


ویروس کرونا؛ خطر جهالت و برداشت های جاهلانه


چرا امام زمان در شرایط کرونا از شیعیان دستگیری نمی‌کند؟


کرونا و غرض ورزی مبتنی بر تفکرات واهی


ممانعت علمای قم از قرنطینه، سبب گسترش کرونا در ایران شده!


تمسخر علم مدرن با توصیه به دعا در درمان کرونا


نذر پزشک و پرستار به جای نذر امامزاده و ضریح!