پرسش :

اگر امام جماعت بعد از گفتن تکبیرة الاحرام متوجه شود که تکبیر را درست نگفته، آیا باید به مأمومین اطلاع دهد که تکبیر نگویند؟ در این صورت آن کسانی که تکبیر گفته‌اند چه کار کنند؟


پاسخ :
بلی، اطلاع می‌دهد و آنها که تکبیر گفته‌اند فرادا می‌شوند که می‌توانند برای ملحق شدن به جماعت به نافله عدول کنند.

منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)، ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.
نسخه چاپی