احکام وقف | وقف مسجد: سوال یک

پرسش :

‏مسجد امام حسن مجتبی واقع در تهران؛ حقیر از بدو تأسیس 1374 تا کنون‏‎ ‎‏1400 هـ . ق امامت آن را بر عهده دارم تولیت آن از طرف واقف بر عهده شخص‏‎ ‎‏دیگری است مسجد مزبور از لحاظ ساختمان فاقد سالن سخنرانی، کتابخانه و بعض‏‎ ‎‏دیگر از لوازم است و دارا بودن این لوازم مستلزم تخریب و تجدید بنای آن است و‏‎ ‎‏ساکنین محل از سال ها قبل این تقاضا را داشته و مصرانه آن را دنبال می کنند ولی متولی‏‎ ‎‏نامبرده موافق نیست آیا تخریب این مسجد به منظور تبدیل به احسن با عدم رضایت‏‎ ‎‏متولی مذکور مجوّز شرعی دارد یا خیر؟ مستدعی است نظر مبارک را صریحاً اعلام‏‎ ‎‏فرمایید.‏


پاسخ :
‏‏بسمه تعالی، تخریب مسجد جایز نیست.‏

منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1392 ش.
نسخه چاپی