احکام وقف | وقف مسجد: سوال شش

پرسش :

اگر اصل وقف مشخص نباشد برای مسجد مثلاً، آیا حکم مسجد دارد یا نه؟ و‏‎ ‎‏اگر اصل وقف معلوم باشد ولی مورد تصرف و مصرف آن مشخص نباشد، چه باید‏‎ ‎‏کرد؟‏


پاسخ :
‏‏بسمه تعالی، تا عنوان مسجدیت در وقف محرز نشود، حکم مسجد‏‎ ‎‏مترتب نمی شود؛ و در صورت معلوم نبودن مصرف، صوری دارد که در‏‎ ‎‏تحریر مذکور است.‏

منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1392 ش.
نسخه چاپی