احکام وقف | وقف مسجد: سوال هفت

پرسش :

واقف مسجد خود را متولی، و عزل و‏‎ ‎‏نصب امام مسجد را در حیطۀ تولیت خود قرار داده است. آیا صحیح است یا خیر؟‏


پاسخ :
‏‏بسمه تعالی، جعل تولیت برای مسجد صحیح نیست، و عزل و نصب او‏‎ ‎‏اثر ندارد.‏

منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1392 ش.
نسخه چاپی