پرسش :

آيا سنّت اعتكاف اختصاص به شريعت مقدّسه اسلام دارد؟ يا اين كه در شرايع و اديان سابق نيز وجود داشته است؟


پاسخ :
جواب: مراسمى شبيه به اعتكاف در ميان بعضى از مؤمنان به شرايع سابق بوده است و در زندگى حضرت مريم، و زكريا)عليهما السلام( آثارى از آن ديده مى شود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی