پرسش :

آيا از مال حلال مخلوط به حرام مى شود به مسجد كمك كرد؟


پاسخ :
جواب: اگر مقدارش را نمى داند و صاحبان آن را نمى شناسد، بايد خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی