پرسش :

آيا به پولهايى كه در بانكها به صورت قرض الحسنه، يا سپرده، يا حساب جارى گذاشته مى شود، دين صادق است يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آن چيست؟


پاسخ :

جواب: حساب قرض الحسنه و حساب جارى جنبه دين دارد و به همين دليل در تمام اوراق بانك بستانكار و بدهكار نوشته مى شود و وام چيزى جز اين نيست كه عين را مصرف كنند و عوض آن را بپردازند; ولى سپرده، جنبه سرمايه گذارى براى مضاربه دارد و همان گونه كه قبلاً گفته شد زكات در اسكناس و مانند آن نيست، هرچند احتياط پرداختن آن است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی