پرسش :

تزريق آمپول در حال احرام در صورتى كه خون بيايد، براى تزريق كننده و شخص مُحرم كه به او تزريق مى شود، چه صورتى دارد؟


پاسخ :
جواب: حرام نيست، خواه خون بيايد يا نيايد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی