پرسش :

آيا منظور از »مخيط«، دوختنى است كه قطعات جدا از هم را به هم متّصل كند، يا حتّى اگر روى همين جامه احرام امروزى كه يك پارچه است هم دوخت بزنند بدون اين كه پاره شده باشد، آن هم اشكال دارد؟


پاسخ :
جواب: اين گونه دوختن ضررى ندارد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی