پرسش :

اگر كسى چندين طواف مستحبّى در زمان ازدحام انجام دهد، به گونه اى كه مزاحم طواف كنندگان واجب گردد، آيا ضررى به طواف هاى مستحبّى او مى رساند؟ مخصوصاً اگر در زمان ديگر وقت براى اين كار داشته باشد.


پاسخ :
جواب: در مناسك نوشته ايم كه احتياط ترك طواف مستحبّى به هنگام ازدحام جمعيّت و حضور طواف كنندگانِ واجب است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی