پرسش :

در موردى كه از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكى مدّعى است، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است; ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت كند؟


پاسخ :
جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی