پرسش :

اگر پدرى تمام دارايى، يا عمارت مسكونى اش را به فرزند خود بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياة در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا بيع به قوّت خود باقى است، يا فسخ مى شود؟


پاسخ :
جواب: بيع مزبور صحيح بوده و آن اموال با همان شرايط به ورثه آن مرحوم منتقل مى شود و پدر مادام الحياة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی