پرسش :

آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟


پاسخ :
جواب: فرقى نيست، هر دو حرام است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی