پرسش :

اگر انسان بداند وقتى به خيابان و بازار مى رود نگاهش به نامحرم مى افتد، وظيفه اش چيست؟


پاسخ :
جواب: نظر و نگاه اتّفاقى حرام نيست; لكن عمداً نگاه نكند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی