پرسش :

آيا غذا خوردن و انداختن سفره در مسجد كراهت دارد؟ منظور از كراهت در اين جا چيست؟


پاسخ :
جواب: آرى كراهت دارد، و اگر مزاحم نمازگزاران باشد جايز نيست و كراهت در اين جا همان كراهت اصطلاحى است; يعنى كار خوبى نيست، هرچند حرام نمى باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی