پرسش :

كسانى هستند كه از اوّل دهه محرّم روضه هاى نذرى دارند كه بايد در همين ايّام خوانده شود، و از سوى ديگر اشخاص ديگرى نيز هستند كه روضه هاى نذرى در خصوص همين ايّام دارند كه آن هم بايد خوانده شود و روضه ها تماماً در شب خوانده مى شود، مگر شب عاشورا كه احياناً بيشتر از يك روضه در يك مجلس خوانده مى شود. در اين جا روضه خوان چطور جمع بين اين روضه هاى نذرى كند؟ آيا ممكن است در يك روضه براى چند نفر نيّت داشته باشد كه همه به ثواب برسند؟


پاسخ :
جواب: معمولاً هر كس نذر جداگانه اى مى كند و بايد روضه جداگانه اى براى او خوانده شود و اگر منبرى نتواند بايد به ديگرى واگذار كند; مگر اين كه مردم با علم و آگاهى از اين مسأله نذر كنند كه بطور مشترك براى آنها روضه خوانده شود، در چنين صورتى مى تواند نيّت دو يا چند نفر را داشته باشد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی