پرسش :

اگر كسى قسم بخورد كه به مسجد نرود، آيا عمل كردن به اين قسم لازم است و شكستن آن كفّاره دارد؟


پاسخ :
جواب: عمل كردن به اين قسم لازم نيست و شكستن آن كفّاره ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی