پرسش :

شخصى با همّت خود و كمك مردم و بعضى از مراجع محترم قم، حمّامى را پايه گذارى كرده است. او پولها را براي حمّام مردانه مى گرفت و پس از اتمام آن نيز بر درب حمّام و داخل آن با كاشى نوشته شد «حمّام مخصوص مردان» و بر زنان ورود به آن را حرام كرد. آيا كسى مى تواند هميشه يا بطور موقّت آن را در اختيار خانم ها قرار دهد؟ و اگر خانم ها با اطّلاع از موضوع به آن حمّام بروند و غسل كنند، آيا غسل آنها صحيح است؟


پاسخ :
جواب: در فرض مسأله حمام مخصوص مردان است و زنان نمى توانند از آن استفاده كنند و غسلشان در آن جايز نيست و سزاوار است براى خانم ها حمّام ديگرى بسازند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی