پرسش :

عبور و مرور در خيابانهايى كه حكومتها جديداً و قديماً احداث نموده اند چه حكمى دارد؟ هر چند وضع مالكيّت آنها را ندانيم.


پاسخ :
جواب: عبور و مرور و ساير استفاده هاى غير مزاحم اشكالى ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی