پرسش :

مخارج بيمارى پدر مرحومم بر عهده چه كسى است؟


پاسخ :
جواب: مخارج بيمارى پدر بر عهده خود اوست و از تركه برداشته مى شود; مگر اين كه بعضى از فرزندان يا غير آنها به ميل خود آن را پرداخته باشند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی