پرسش :

اگر كسى با زن مرده اى نزديكى كند، آيا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟


پاسخ :
جواب: آرى زنا صورت گرفته و حدّ شرعى دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی