پرسش :

اگر شخصى، با دست يا چيز ديگرى، كارى كند كه منى از او خارج شود اين عمل چه حكمى دارد؟


پاسخ :
جواب: اين عمل استمنا ناميده مى شود و حرام است و حتّى اگر بدون دست و وسايل ديگر، تنها با فكر كردن يا مشاهده بعضى از صحنه ها يا گوش دادن به بعضى از وسوسه هاى اين و آن، اين حالت به او دست دهد، مرتكب حرام شده است و تعزير دارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی