پرسش :

اگر احتياطاً چند بار مسح سر و پا را تكرار كنيم، آيا به وضو ضرر نمى رساند؟


پاسخ :
جواب: از وسوسه اجتناب كنيد; اگر دفعه اوّل مسح صحيح انجام شده تكرار نكنيد، ولى اگر واقعاً در اوّلى شك داريد تكرار آن لازم است
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«
نسخه چاپی