پرسش :

ميّتى را غسل داده و سپس بر او نماز خوانده اند، ولى در موقع دفن متوجّه شدند كه از جنازه خون آمده است. آيا بعد از پاك كردن كفن و جنازه، تكرار نماز ميّت واجب است؟


پاسخ :
جواب: اگر نمى دانيد كى خون آمده است تكرار نماز لازم نيست
استفتائات حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى »مدّظلّه«
نسخه چاپی