پرسش :

عکس العمل امام خمینی(رحمت الله علیه) بعد از کشتار وحشیانه مردم توسط رژیم منحوس پهلوی چه بود؟


پاسخ :
بعد از اینکه در روز 17 شهریور سال 57 مردم بر ضد شاه تظاهرات کردند و تعداد زیادی از مردم شهید شدند. امام خمینی (قدس‏سره) با شجاعت، شاه را قاتل مردم ایران معرفی کردند و از مردم خواستند با «اهداء خون» به کمک مجروحان بروند و از جنگیدن با رژیم شاه دست برندارند. امام خمینی (قدس‏سره) رهبر بزرگ ایران همیشه مانند کوه استوار بودند و با سخنان خود مردم را راهنمایی می‏کردند. و اگر بصیرت و راهنمایی های امام خمینی (قدس‏سره) نبود،نهضت به پیروزی نمی‏رسید.

نسخه چاپی