پرسش :

آيا پرسنل زن شاغل در نيروهاي مسلح به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شوند و برادرش مي‌تواند از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده استفاده كند؟


پاسخ :
جواب: خير، اين تسهيلات شامل پرسنل زن شاغل در نيروهاي مسلح يا زناني كه متعهد خدمت در دستگاه‌هاي غيرنظامي هستند، نيست. چون ملاك در انجام خدمت براي استفاده از اين تسهيلات، خدمت به عنوان جايگزين دوره ضرورت بوده و زنان، خدمت دوره ضرورت ندارد.
نسخه چاپی