پرسش :

آیا در ماه رمضان سیگار کشیدن شخص روزه دار جایز است؟


پاسخ :
اکثر مراجع بزرگوار تقلید، سیگار کشیدن را به احتیاط واجب مبطل روزه می­دانند.1
--------------------------------------------------------------------------------
1. توضیح المسائل مراجع ج1، مسئله 1605و أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص: 158 سؤال 760.
منبع: پایگاه حوزه
نسخه چاپی