پرسش :

سال گذشته به خواستگارى خانمى رفتم و پاسخ منفى شنيدم. آيا درست است كه بار ديگر به خواستگارى بروم؟


پاسخ :
خواستگارى براى بار دوم پس از جواب منفى دختر اشكالى ندارد؛ حتى اگر كمتر از يك سال هم گذشته باشد؛ زيرا شايد شما در خواستگارى پيشين، شرايط مناسبى نداشته‏ايد و در حال حاضر شرايط مناسب‏ترى داريد يا شايد خانواده دختر آمادگى كامل نداشته‏اند و اكنون آمادگى بيشترى دارند. گذشته از اين كه با گذشت زمان و بالاتر رفتن سن دختر، ممكن است ميزان توقعاتشان نيز پايين‏تر آمده باشد.
در هر صورت، خواستگارى دوباره شما با توجه به اين كه زن اهل ناز و مرد اهل نياز است، نه تنها اشكالى ندارد؛ بلكه مطلوب است؛ به ويژه كه گاهى خانواده دختر پاسخ منفى مى‏دهند و بعد پشيمان مى‏شوند و خواستگارى دوباره شما، مشكل آنان را نيز حل خواهد كرد.
نكته مهم، خواستگارى‏هاى پى در پى پس از پاسخ‏هاى منفى است كه مطلوبيت ندارد؛ زيرا ممكن است خانواده دختر مأخوذ به حيا شوند؛ يعنى در رودربايستى قرار گيرند يا به سبب در خطر بودن آبرويشان به پسر پاسخ مثبت دهند كه در حقيقت نوعى ازدواج تحميلى خواهد بود. گذشته از اين كه خواستگارى‏هاى پياپى و پاسخ‏هاى منفى به عزت نفس مرد لطمه مى‏زند و اقتدار او را كه لازمه زندگى زناشويى است، از بين مى‏برد.
متأسفانه امروز يكى از آسيب‏هاى مربوط به ازدواج، سماجت برخى در خواستگارى است كه بايد اصلاح شود.
نسخه چاپی