پرسش :

تا چه حد لازم است دختر و پسر به لحاظ ظاهرى از جمله زيبايى، قد و قامت و چاقى و لاغرى با هم تناسب داشته باشند.


پاسخ :
دختر و پسر لازم است به تناسب ظاهرى خود به ويژه زيبايى توجه كنند؛ البته زيبايى همسر براى آقايان بيشتر از خانم‏ها اهميت دارد. در خانم‏ها اين معيار كمرنگ‏تر از آقايان است وبيشتر، اقتدار مرد، استقلال فكرى او، نقش حمايتگرى و قدرت مديريتش مهم است.
گاهى بى‏توجهى به زيبايى كه به سبب عشق‏هاى كر و كور كننده، احساس ترحم، رودربايستى، شدت معنويت طرف و... مورد غفلت قرار مى‏گيرد، در آينده زندگى زناشويى مشكلاتى را پديد خواهد آورد.
مقايسه همسر با ديگران و تكه‏پرانى‏ها و نگاه‏هاى معنادار دوستان و نزديكان ممكن است باعث شود كه شخص احساس ضرر كند و عقده ايجاد شود و بهانه‏جويى‏ها، شيرينى زندگى را به تلخى تبديل سازد و خداى نخواسته همين مسأله باعث شود با توجه و گرايش به ديگران، در حق همسر خود ستم روا دارد.
توجه به زيبايى بدين معنا نيست كه اصل قرار گيرد؛ بلكه مقصود اين است كه فاصله دختر و پسر از اين نظر زياد نباشد و همتايى نسبى رعايت شود. فاصله كم در زيبايى مشكل ايجاد نمى‏كند؛ به ويژه اگر كسى زيبايى كمترى دارد، در ارزش‏هاى اخلاقى، ديانت و اصالت، نمود افزون‏ترى داشته باشد.
برخى زيبايى را در انتخاب همسر اصل قرار مى‏دهند كه شايسته نيست. معيارهاى اصلى در ازدواج، اعتقادات، ارزش‏هاى اخلاقى و اصالت خانوادگى است.
رسول بزرگوار اسلام )صلى الله عليه وآله( فرمود:
ان من سعادة المرء المسلم...المرأة الجملا ذات دين. ) علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 101، ص 101
از سعادت مسلمان اين است كه همسرى زيبا و با ديانت داشته باشد.
انتخاب همسر صرفا به جهت زيبايى او و بى‏توجهى به ملاك‏هاى پيش گفته، درست مانند انتخاب كتاب براى زيبايى روى طرح جلد آن است كه عملى عقلانى نخواهد بود؛ چون شما كتاب را براى استفاده از محتواى آن مى‏خريد.
كسى كه همسرش را صرفا به دليل زيبايى او برمى‏گزيند، اگر اين ويژگى در آينده با سكته، تب شديد، آب جوش،تصادف و... از بين برود، احساس خلا شديد خواهد كرد.
پيامبر رحمت )صلى الله عليه وآله( فرمود:
من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم يرفيها مايحب. ) حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 20، ص 50
كسى كه با خانمى صرفا براى زيبايى‏اش ازدواج كند، آنچه را دوست دارد، در او نخواهد يافت.
توجه داشته باشيد كه زيبايى پس از مدتى برايتان عادى مى‏شود و آنچه در زندگى مشترك، مهم جلوه خواهد كرد، همان ارزش‏هاى اعتقادى و اخلاقى است.
يادتان باشد كه همسر شما مى‏خواهد نقش مادر يا پدر فرزندتان را ايفا كند و براى اين نقش، زيبايى كارايى ندارد؛ بلكه همان ارزش‏ها است كه به كار خواهد آمد.
جالب است بدانيد كه بر اساس آموزه‏هاى دينى ما اگر شخص براى زيبايى و دارايى زن ازدواج كند، خداوند او را به همان وامى‏گذارد و اگر به سبب ديانت او ازدواج كند، هم زيبايى و هم دارايى را نصيبش خواهد كرد.
اين سخن گهربار امام صادق )عليه‏السلام( است:
اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها و كل الى ذلك و اذا تزوجها لدينها رزقه الله المال و الجمال. ) كلينى، كافى، ج 5، ص 333
توجه صرف به زيبايى براى هيچ كس مطلوب نيست؛ اما براى خانم‏هايى كه داراى حساسيت‏هاى ويژه هستند يا آقايانى كه غيرت بيش از حد دارند،اصلا مطلوب نيست؛ زيرا باعث رنج هميشگى در زندگى مى‏شود؛ افزون بر اين كه ممكن است همسر شما را به خودنمايى و غرور بيجا دچار سازد و عاملى براى فخرفروشى به شما شود.
مطلوب اين است كه قد و قامت خانم، كمى از آقا كوتاه‏تر باشد تا چشم‏نوازى بيشترى داشته باشد؛ اما اگر اين گونه نبود، يعنى دختر پسر هم‏قد يا خانم بلندتر بود، مانعى براى ازدواج شمرده نمى‏شود؛ چرا كه اين مسأله از اصول زندگى زناشويى نيست و به سليقه افراد بستگى دارد.
توصيه اين است كه اختلاف قد و قامت دختر و پسر فاحش نباشد؛ زيرا ممكن است نگاه‏هاى معنادار، پچ‏پچ كردن‏ها و تكه‏پرانى‏هاى ديگران، زوج جوان را برنجاند.
در صورتى مى‏توانيد چنين ازدواجى را بپذيريد كه آستانه حسى بالايى داشته باشيد بدين معنا كه حساسيت زياد نداشته باشيد و برخورد ديگران در شما رنجشى ايجاد نكند.
درباره چاقى و لاغرى نيز چنين است و نبايد فاصله آن قدر زياد باشد كه توجه ديگران را به خود جلب كند، مگر اين كه نظر ديگران براى شما اهميتى نداشته باشد.
نسخه چاپی