پرسش :

آيا در دوران عقد، اجازه دختر براى بيرون رفتن، دست پدر اوست يا شوهرش؟


پاسخ :
فتاواى مراجع تقليد در اين كه دختر در دوران عقد بايد از همسرش اجازه بگيرد، متعارف است. برخى اين اجازه را لازم مى‏دانند و برخى لازم نمى‏دانند. فتوايى هم وجود دارد كه اگر در شهرى كه زندگى مى‏كنند، متعارف اين است كه دختر در دوران عقد از شوهرش اجازه نمى‏گيرد، براى بيرون رفتن، اجازه او لازم نيست.
گذشته از مسائل فقهى، در عرف جامعه ما تا زمانى كه دختر در منزل پدر خويش است، تحت ولايت او قرار دارد؛ همان گونه كه نفقه دختر بر عهده پدر است.
توصيه ما اين است كه آقايان بر اعمال ولايت خود اصرار نكنند و پدران هم بر دامادشان سخت نگيرند. سخت‏گيرى‏هاى بيش از حد و ايجاد محدوديت‏هاى زياد براى داماد در اين دوران، ممكن است باعث ايجاد رنجش و انتقام‏جويى‏ها و بهانه‏گيرى‏هاى بعدى شود.
نسخه چاپی