پرسش :

به هنگام خريد عينک به چه نکاتي بايد توجه کنيم؟


پاسخ :
اگر تصميم داريد عينک نزديک آماده اي را تهيه کنيد، بايد مراقب باشيد شيشه آن به طور کامل شفاف و عاري از هرگونه حباب هوا، موج و يا ترک در شيشه باشد. بسياري از بيماران براي خلاصي از اتاق انتظار پزشکان و يا براي صرفه جويي در وقت و هزينه به هنگام تهيه عينک نزديک و يا نياز به تعويض عينک راه ساده تر را انتخاب کرده و با مراجعه به داروخانه يا فروشگاه نسبت به تهيه عينکهاي آماده اقدام مي کنند، غير از اشکالات فوق که به آن اشاره شد، اقدام اخير اين اشکال را هم دارد که ممکن است بيمار را از فرصت يک معاينه به موقع چشم پزشکي پس از سنين 40 سالگي که مي تواند در تشخيص مواردي مانند گلوکوم (آب سياه) و يا بيماري هاي ديگري که علايم واضح هشدار دهنده اي ندارند، محروم کرده و سبب نوعي غفلت و تأخير تشخيص بيماري فرد شود.
نسخه چاپی