پرسش :

هیئت مدیرۀ یک شرکت سهامی خاص ملک متعلق به شرکت را به قیمت سیصد میلیون تومان می فروشد در حالی که طبق نظر کارشناسان در زمان انعقاد مبایعه نامه هشتصد و سی میلیون تومان ارزیابی شده است خریدار در جایی عنوان نموده که اگر از لحاظ شرعی این معامله دارای اشکال باشد من معامله را با رضایت فسخ می نمایم عاجزانه خواهشمندیم نظر خود را در این خصوص اعلام بفرمایید ضمنا اکثر سهام داران نیز به این معامله راضی نیستند.


پاسخ :
پاسخ های زیر از دفاتر مراجع دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
فروشنده اگر از قيمت بازار در زمان فروش مطلع نبوده، خيار غبن دارد و مى‌تواند فسخ كند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
البته فروش هر ملك متوقف بر اذن و اجازه سهام داران و مالكان آن مي باشد در صوتي كه ملك خصوصى است و كليه مالكان بر قيمت توافقى آن اتفاق نظر داشته باشند فروش آن بلا مانع است ولى چنان چه يكى از مالكان راضى نباشد فروش ملك باطل است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال خریدار حتما باید معامله را بازگرداند و اصل معامله اشکال دارد.

http://farsi.islamquest.net
نسخه چاپی