پرسش :

اگر انسان همان طور كه از ديدن باغ و گلستان لذت مي‌برد، از نگاه كردن به چهره‌ي زن نامحرم لذت ببرد، آيا اين كار حرام است و مصداق قصد لذت به حساب مي‌آيد؟


پاسخ :
اين گونه نگاه‌ها چون جنبه لذت جنسي دارد، جايز نيست.
نسخه چاپی