پرسش :

چه طور می‌شود اپیدمی وبا را کنترل کرد؟


پاسخ :
این همه توضیح داده‌شد که جواب این سوال معلوم شود! راه کنترل اپیدمی یا پیشگیری از بروز اپیدمی، رعایت استانداردهای بهداشتی و درمان بیماران است. باید تماس با بیمار شناخته‌شده، با رعایت موازین بهداشتی باشد و ناقلینی که بیماری در آنها دور کمون را می‌گذراند، درمان شوند. در موارد اپیدمی، مسئولان بهداشتی کشور باید منشا‡ آلودگی را پیدا کنند و جلوی آنها را هم بگیرند. تا‡مین آب آشامیدنی سالم و تسهیلات لازم برای دفع بهداشتی مدفوع تا حد زیادی می‌تواند از بروز بیماری بکاهد. مخصوصا در نقاط پررفت و آمد، حساسیت‌ها باید بیشتر باشد. نباید فراموش کرد اپیدمی وبا بار دیگر در سال 77 هم در کشور به وجود آمده بود و آن سال هم منشا‡ آلودگی در استان قم بود. 7 سال گذشته و باز هم تراژدی در حال تکرار است.
نسخه چاپی