پرسش :

اگر انسان در انجام رعایت طهارت و نجاست به حالت وسواس برسد آیا رعایت آن ضروری است یا خیر ؟


پاسخ :
اولا تا یقین به نجس بودن چیزی نداشتیم اجتناب از آن لازم نیست ، و ثانیا در جایی که یقین به نجاست چیزی داشتیم لازم است رعایت شود و در شرائطی که به حد وسواس رسید نباید اعتناء شود.1
پی نوشت:
1.کتاب استفتاء از محضر حضرت امام خمینی ج 1 ص 110.
منبع: http://www.hawzah.net
نسخه چاپی