پرسش :

بيماري ديستروفي چيست؟


پاسخ :
ديستروفي عضلاني به گروهي از بيماري‌هاي ارثي عضله گفته مي‌شود که با ضعف پيشرونده عضلات و تحليل نسج عضله (ناشي از نقصان يک يا چند ژن) همراهند. اين بيماري را ما در 9 گروه طبقه‌بندي مي‌کنيم. يک گروه از آنها مادرزادي است، بعضي از آنها علايم چشمي و مغزي دارند و بعضي ديگر فقط به صورت شل بودن عضله خود را نشان مي‌دهند. افرادي که به صورت مادرزادي مبتلا شده‌اند معمولا با علايمي مانند تاخير تکاملي و شل بودن مراجعه مي‌کنند. گروه‌هاي ديگر برحسب اينکه عضلات گرفتار کدام نواحي از بدن را درگير کرده باشد اسم‌هاي مختلفي مي‌گيرند. هر کدام از اين 8 گروه نيز زير گروه‌هايي دارند که مجموعا حدود 40 نوع ديستروفي مي‌شود.
نسخه چاپی