پرسش :

داروهای گیاهی ترکیبی مدر کدامند؟


پاسخ :
نسخه شماره 1
ریشه سنبل خطائی، یک قسمت
ریشه انجدان رومی، یک قسمت
ریشه شیرین بیان، یک قسمت
میوه سرو کوهی، یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از گیاهان را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار صبح و شب میل کنید .
*******
نسخه شماره 2
کاکل ذرت، یک قسمت
دم گیلاس، یک قسمت
دم اسب، یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از گیاهان را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
*******
نسخه شماره 3
کاکل ذرت، یک قسمت
بید گیاه ( مرغ) ، یک قسمت
تخم جعفری، یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
*******
نسخه شماره 4
میوه ابهل، یک قسمت
ریشه انجدان رومی، یک قسمت
میوه زیره، یک قسمت
ریشه شیرین بیان، یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
*******
نسخه شماره 5
ریشه جعفری، 350 گرم
شاخه و برگ دم اسب، 200 گرم
برگ تمشک، 200 گرم
برگ درخت غان، 250 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
*******
نسخه شماره 6
برگ درخت غان، 25 گرم
ریشه جعفری، 25 گرم
دم گیلاس، 25 گرم
گیاه گزنه، 5 گرم
گیاه آقطی سیاه، 5 گرم
گیاه بومادران، 5 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید
نكته خيلي مهم:
ذكرمورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت مي باشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز نسخه ی درماني نمي باشد .
منبع: www.irteb.ir
نسخه چاپی