پرسش :

درباره ترمبوفلبيت و علايم آن لطفا توضيح بدهيد؟


پاسخ :
اگر فردي سابقه واريس پا داشته باشد يا به هر دليلي دچار اختلال عروقي شده باشد و متوجه شود که پايش دچار تورم ناگهاني شده است، ممکن است که لخته‌اي خون در عروقش ايجاد شده باشد و احتمال بروز آمبولي ريه در اين فرد بسيار جدي است. بنابراين به اين گروه از بيماران توصيه مي‌کنم از مصرف خودسرانه دارو خودداري کنند و بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.
منبع: www.salamat.com
نسخه چاپی